Birgitte Vinsten

Direktør

 

 

 

 

 

 

 

Målet er job - også når vejen er lang

 

 

Vi tilbyder

  • 4 ugers virksomhedsforberedende forløb, inkl. praktiketablering + 13 ugers fastholdelse i virksomheden

for bl.a. nyankomne flygtninge

  • 13 ugers virksomhedsforberedende kursusforløb, inkl. praktiketablering
  • Afklarende samtaler med tosproget autoriseret psykolog
  • Virksomhedsrettet sprogtræning
  • Kursusforløb i sundheds- og sygdomsforståelse
  • Ret og pligt forløb

 

Vi tilbyder alle forløb på mere end 20 forskellige sprog

 

Mød direktøren

Direktøren for Aktiv Integration er Birgitte Vinsten, som har mere end 25 års erfaring inden for beskæftigelse, integration,

mangfoldighedsledelse og beskæftigelsesindsatser målrettet ikke-vestlige borgere i udsatte boligområder. Hun har

beskæftiget sig med dette på både strategisk, drifts- og ledelsmæssigt niveau og gennem organisering af frivilligt socialt

arbejde blandt etniske minoriteter. Derudover har hun erfaring med forebyggelse af kriminalitet og radikalisering

samt indsatser over for traumatiserede borgere med minoritetsbaggrund..

 

Aktiv Integration samarbejder med Contra A/S, som har mere end 16 års erfaring som anden aktør

på beskæftigelsesområdet.

 

 

 

Aktiv Integration ApS

Vester Farimagsgade 1,2. sal

1606 København V

CVR 25354060

Tlf. 33 68 14 00