Tilbud efter

integrationsloven

Er borgeren aktivitetsparat eller jobparat? Vi sammensætter det rette forløb

Indsatser for borgere, der lorem ipsum

  • Lavpraktisk hjælp med at navigere det danske samfund
  • Screening af borgerens kompetencer
  • Sundhedsfremme – fysisk træning/fitness og svømning
  • Opfølgning på helbredsafklaring, bl.a. ledsagelse ved lægebesøg, traumebehandling

Klar til at prøve os?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig