Kompetencer

Vores medarbejdere

I Aktiv Integration er det vigtigt for os at kunne servicere stort set alle nye borgere i Danmark. Derfor taler vi alle sammen mindst et sprog udover dansk. Vi har alle forskellige kulturbaggrunde og uddannelser, ligesom mange af os selv har gennemført succesfulde integrationsforløb. Derfor er vi gode rollemodeller for de borgere, der kommer i forløb hos os.

Vores specialiserede konsulenter

  • har social- og beskæftigelsesfaglig viden
  • koordinerer mellem jobcenter, mentor og borger
  • sikrer fokus på henvisningsmål og progression
  • sørger for at borgerens kompetencer og muligheder bliver afklaret
  • udfylder VITAS skemaer, skriver rapporter m.m. til jobcentret

Vores tosprogede kontaktpersoner

  • formidler dansk kultur- og virksomhedsforståelse
  • yder tolkning
  • agerer støtteperson med motiverende og fastholdende funktion
  • underviser på individuel basis
  • forebygger misforståelser af sproglig eller kulturel karakter

Konceptmodel

Hos Aktiv Integration har din borger altid en kontaktperson, der taler vedkommendes modersmål.
Sammen med konsulenten sikrer kontaktpersonen, at borgeren kommer trygt og godt igennnem sit forløb.

 

“Mellem os taler vi over 20 sprog”

Arabisk

Dari

Russisk

Spansk

Somalisk

Pastho

Litauisk

Tigrinya (Eritrea)

Tyrkisk

Urdu

 

Engelsk

Etiopisk

Kurdisk

Punjabi

Tysk

Mandarin

Farsi

Hindi

Fransk

Marokkansk

Klar til at prøve os?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig