Velkomstforløb

Lad dine borgere tage det første skridt på vejen til selvforsørgelse
Se mereKontakt os

Indhold

Beskæftigelsesfokus fra første dag

Har du sagsansvar for nyankomne flygtninge?

Så henvis borgeren til et velkomstforløb hos Aktiv Integration.

Vi møder hver borger på modersmålet. På den måde sikrer vi, at sproget ikke bliver en barriere for borgerens udvikling. At blive mødt på sit modersmål skaber tryghed, ro og forståelse hos borgeren, og det er et vigtigt udgangspunkt for at lykkes med integrationsindsatser.

Tilbuddet henvender sig til voksne flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere.

Indhold

Eksempler på aktiviteter

  • Styr på formalia, såsom Nem-ID, e-mail, e-boks, CV på Jobnet m.m.
  • Screening af borgerens kompetencer, både uddannelses- og erhvervsmæssige
  • Fastsættelse af realistiske jobmål
  • Opkvalificering: Læren om danske samfundsforhold og værdier
  • Træning af hverdagsdansk
  • Praktikafsøgning og – etablering
  • Opfølgning og fastholdelse i praktikken v/ tosproget kontaktperson samt konsulent

Vi har fokus på, at praktik etableres i virksomheder, hvor der efterfølgende er udsigt til at borgeren kan ansættes i job med løntilskud, IGU eller ordinær ansættelse.

Team

 

Borgeren får op til to faste konsulenter

 

Hver enkelt borger i forløb hos Aktiv Integration bliver mødt på sit modersmål af vores konsulent, eventuelt med en tilknyttet mentor. Vores mentorer dækker tilsammen mere end 20 forskellige sprog.

Et team består for eksempel af:

Farhat Riaz

Farhat Riaz

Konsulent

Tahani  Nassar

Tahani Nassar

Mentor

Klar til at prøve os?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig