Virksomhedspraktik

Når borgeren har behov for afklaring og udvikling af arbejdsevnen
Se mereKontakt os

Målrettet aktivitetsparate udlændinge 

Forløbet bliver tilpasset borgerens ressourcer, udfordringer og skånehensyn

Borgerens udfordringer kan være af sproglig, social, helbredsmæssig eller kulturel karakter eller kan være en kombination heraf.  

Aktiv Integrations virksomhedskonsulenter sørger for at finde det rette praktiksted til borgeren, og praktikken etableres hurtigst muligt af borgerens faste konsulent. Undervejs i praktikforløbet er borgeren tilknyttet en af vores mentorer, som både taler borgerens modersmål og dansk. Sideløbende med mentorindsatsen følger borgerens faste konsulent op på at progressionsmålene nås.

Forløbet sammensættes blandt nedenstående elementer:

  • Screening af kompetencer
  • Vejledning i forhold til realistisk beskæftigelsesmål
  • Virksomhedsforberedende opkvalificering (dansk virksomhedskultur, skrevne/uskrevne regler på det danske arbejdsmarkedet m.m.)
  • Træning af hverdagsdansk
  • Sundhedsfremmende indsats (motion, kostvejledning/diætist)
  • Afklarende samtaler med tosproget, autoriseret psykolog
  • Vejledning v/ fysioterapeut
  • Opfølgning på helbredsafklaring, f.eks. ledsaget lægebesøg

Et typisk forløb

Team

 

Borgeren får op til to faste konsulenter

 

Hver enkelt borger i forløb hos Aktiv Integration bliver mødt på sit modersmål af vores konsulent, eventuelt med en tilknyttet mentor. Vores mentorer dækker tilsammen mere end 20 forskellige sprog.

Et team består for eksempel af:

Farhat Riaz

Farhat Riaz

Konsulent

Tahani  Nassar

Tahani Nassar

Mentor

Klar til at prøve os?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig